Veel gestelde vragen

Vraag : Moet je rooms katholiek zijn om geld te kunnen krijgen?
Antwoord: Dat is niet nodig, iedereen wonende binnen het werkgebied van de Parochie HH 12 Apostelen die het nodig heeft, kan om noodhulp vragen.

Vraag: Hoe kom ik in contact met de caritas/noodhulp ?
Antwoord: Via het mailadres van de plaatselijke werkgroep kunt u contact opnemen. Zij zullen dan uw vraag of verzoek verder behandelen. 

Vraag: Moet ik het geld terugbetalen
Antwoord: Dat hangt af van de hulpvraag en de mogelijkheden. De plaatselijke werkgroep zal dit beoordelen. 

Vraag: Wat is schuldhulpmaatje?
Antwoord: Een Schuldhulpmaatje is een hiervoor opgeleide vrijwilliger die mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken, kan adviseren en ondersteunen om nog op tijd het tij te keren.
Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden. 
Zie hiervoor de link op Contact

Vraag: Hoe snel kan ik geholpen worden?
Antwoord: Algemeen geldt een termijn van 5 dagen.

Vraag: Ik weet iemand die hulp nodig heeft, moet die persoon zichzelf aanmelden of kan ik dit doen?
Antwoord: 
Het PCI neemt niet zelf het initiatief om contact op te nemen. 
Probeer zelf de hulpvrager te bewegen om contact op te nemen met de plaatselijke werkgroep. 

Vraag: Tot hoe ver strekt de financiële hulp van de PCI?
Antwoord: 
De financiële mogelijkheden zijn niet onbeperkt. 
De plaatselijke werkgroepen hebben jaarlijks een budget en in uitzonderlijke omstandigheden kan dit worden overschreden.