Caritas 12 Apostelen

Caritas 12 Apostelen

Caritas is het Latijnse woord voor Liefdadigheid. En dat is wat we doen. Onze medemensen helpen die om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben.

Onze naam is PCI: Parochiële Caritas Instelling HH. 12 Apostelen is opgezet vanuit de Rooms Katholieke kerk. Maar we bieden hulp aan álle mensen die in nood zijn in de regio’s: Baak, Borculo, Brummen, Drempt, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden en Zutphen.
Dit kan zijn in de vorm van:

 • Voedsel hulp
 • Financiële hulp
 • Luisterend oor
 • Bestrijden van armoede
 • Kleding hulp
 • Wegwijs maken in de mogelijkheden binnen de sociale instellingen
 • Hoop bieden

Hulp nodig?

U kunt denken aan hulp bij:
Armoede en financiële problemen zijn van alle tijden. Dit komt voor bij jongeren en ouderen en de oorzaak kan divers zijn.
Caritas probeert mensen in nood zo concreet mogelijk te helpen zonder vooroordelen.

 • Armoede
 • Uitzichtsloze situaties
 • Huurproblemen
 • Eenzaamheid door financiële beperkingen

Vraag Hulp

Het is moeilijk om met je problemen naar buiten te komen.
Hierdoor raak je steeds verder in een isolement.
Hulp vragen is geen schade.
Tob niet lang maar klop bij ons aan.

Een eenmalige gift aan mensen in nood is prima voor de eerste hulp. Maar we doen meer. We zorgen voor verdere begeleiding van mensen die hulp nodig hebben zodat ze op den duur niet meer afhankelijk zijn van noodhulp. We kunnen helpen bij verdere hulpvragen door bijvoorbeeld door te verwijzen naar:

 • Maatschappelijk werk
 • Voedselbank
 • De sociale dienst
 • SchuldHulpMaatje

Kortom de Cartitas helpt mensen verder.
Neem gerust contact met ons op.

Helpt u de Caritas om helpen mogelijk te maken

Dat kan!
Door ons attent te maken op medemensen in nood.
Neemt u dus gerust contact op d.m.v. e-mail: aanvraag@caritas12apostelen.nl
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening:
IBAN NL55 RABO 0159 7997 75 t.n.v. PCI HH. Twaalf Apostelen te Zutphen. Wij zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Ons RSIN/Fiscaal nummer is 824140862.
Voor meer informatie www.anbi.rkcn.nl